Stanislav Lyubshin - List of all movies & tv shows starring Stanislav Lyubshin


An overview of all the best movies & tv shows with Stanislav Lyubshin. Stanislav Lyubshin's Filmography.He's a Dragon

6.7/10 2015-12-04 Indar Dzhendubaev

Cast:
Ieva Andrejevaite, Maria Poezhaeva, Matvey Lykov & Stanislav Lyubshin

Genre:
Adventure, Fantasy & Romance

Monologue

7.5/10 1972-01-01 Ilya Averbakh

Cast:
Margarita Terekhova, Marina Neyolova, Mikhail Gluzskiy & Stanislav Lyubshin

Genre:
Drama

I Am Twenty

8.0/10 1965-01-01 Marlen Khutsiev

Cast:
Marianna Vertinskaya, Nikolai Gubenko, Stanislav Lyubshin & Valentin Popov

Genre:
Drama