Sergey Mokritskiy - List of all movies & tv shows directed by Sergey Mokritskiy


An overview of all the best movies & tv shows by director Sergey Mokritskiy. These 'Sergey Mokritskiy' tv shows & movies are sorted randomly.Battle for Sevastopol

7.2/10 2015-04-02 Sergey Mokritskiy

Cast:
Anatoly Kot, Nikita Tarasov, Yevgeni Tsyganov & Yulia Peresild

Genre:
Drama, Romance & War

A Rough Draft

4.1/10 2018-05-25 Sergey Mokritskiy

Cast:
Andrey Merzlikin, Nikita Volkov, Yevgeni Tsyganov & Yulia Peresild

Genre:
Action, Fantasy & Science Fiction